Dairy Products

Proprietatea intelectuală, în special brevetele, poate fi decisivă pentru transformarea inovațiilor și invențiilor în produse lactate sau în mijloace de producție competitive, ceea ce ar trebui să se reflecte în creșterea marjei de profit. De asemenea, companiile pot folosi brevetele pentru a obține profit din acordarea de licențe către companii, care, la rândul lor, au capacitatea de a le comercializa.
Brevetul, transparent și direct

Titularul are un drept exclusiv de exploatare asupra unei invenții, sub protecția titlului numit brevet simplu. În industria laptelui, invenţia poate avea ca obiect un produs sau un procedeu tehnic care, într-un sens foarte larg, oferă o nouă soluţie. Și aici, un brevet acordă protecție invenției pe o perioadă de 20 de ani. În cazul particular, în care invenția brevetată perfecționează o invenție brevetată anterior și fără de care aceasta nu poate fi aplicată, durata protecției este limitată la cea a brevetului anterior, fără a fi mai mică de 10 ani. De altfel, brevetul conferă titularului dreptul de a interzice terților pentru bunuri, efectuând, fără autorizația acestuia, fabricarea, vânzarea, oferta spre vânzare, utilizarea, importul sau depozitarea (spre vânzare, oferta spre vânzare sau folosință). Pentru metodele sau metodele de utilizare a acestora, titularul brevetului este îndreptățit să decidă cine poate folosi invenția în care invenția este protejată. El poate autoriza utilizarea unei terțe părți în condiții acceptate de comun acord.

La expirarea unui brevet, proprietarul nu mai are drepturi exclusive asupra invenției, care poate fi exploatată de terți în scopuri comerciale. Există însă numeroase invenții brevetate, considerate revoluționare la momentul acordării brevetului, dar care (datorită evoluției tehnice rapide) nu acoperă perioada de brevetare. De exemplu, metoda ultrasonică de urmărire a procesului de coagulare a laptelui (2001) a rămas, în majoritatea spațiilor moderne de procesare, în urma monitorizării computerizate, aplicate astăzi, de la momentul mulsului până la distribuția produsului finit. Brevetul de invenție stimulează continuu inventatorii, prin recunoașterea acordată creativității acestora și prin valorificarea materială, în comerț sau pe cale tehnico-industrială. Există stimulente care încurajează spiritul inovator, care își găsește rezultatele în satisfacerea consumatorului final de produse lactate. Brevetele de invenție sunt acordate, în România, de către OSIM care, în calitate de organism guvernamental de specialitate cu autoritate unică pe teritoriul țării, asigură protecția în domeniul proprietății industriale.

Cum și cui?

După depunerea cererii de brevet, însoțită de descrierea invenției și a revendicării, solicitantului i se poate cere să fie examinat în scopul eliberării brevetului. Decizia de admitere sau respingere a cererii se ia în termen de maximum 18 luni de la data solicitării examinării. O invenție este brevetată dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventiva și este susceptibilă de aplicare în domeniu. Invenția obținerii unei rase noi de animale este brevetabilă dacă este nouă, distinctă, omogenă și stabilă.

În industria laptelui, invenția este considerată ca atare, dacă nu este cuprinsă în etapa actuală a lanțului de producție. Include toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului, până la data înregistrării cererii de brevet sau a priorității recunoscute. Brevetarea în străinătate a invențiilor aparținând persoanelor fizice române se face numai după înregistrarea cererii de brevet la OSIM. Pe toată perioada de valabilitate a brevetului, titularul este obligat anual să plătească taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului. Neplata atrage decăderea din drepturile titularului.

Indicația geografică, problema din ce în ce mai presantă în industria alimentară, reprezintă strict o anumită origine și o calitate sau reputație a alimentului brevetat, consecință a originii acestuia. Produsele lactate sunt produse sau sunt influențate de factori locali specifici, precum clima și solul (Litoral, Montana, Câmpeni). OSIM înregistrează indicațiile geografice și acordă solicitantului dreptul de utilizare a acestora, după ce Ministerul Agriculturii certifică indicația geografică a produselor lactate care urmează să fie înregistrate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *