Organic Products

În urma numeroaselor disfuncționalități semnalate, în special pe piață, în ceea ce privește achizițiile și, în special, etichetarea produselor ecologice și ecologice, Guvernul a adoptat Hotărârea de stabilire a măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834. / 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, sperând, în acest fel, să pună, într-o oarecare măsură, ordine.

Productie, etichetare si control

Potrivit textului de lege, Hotărârea prevede măsuri de producție și etichetare, dar și reguli de control, precum și un nou barem de sancțiuni, mult sporit față de cele actuale. Astfel, se pune accent pe acțiunile formale de control întreprinse pentru a asigura conformitatea cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor.

Prin prezenta hotărâre se creează cadrul instituțional pentru stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în sectorul agriculturii ecologice, ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenții și infracțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

Marketing verde

a) utilizarea frauduloasă a termenilor „ecologic”, „biologic”, „organic” sau a abrevierilor acestora, cum ar fi „bio”, „eco”, ca mărci comerciale sau practici de utilizare în producție, procesare, ambalare, transport, depozitare și distribuirea produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare și documente comerciale, care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt obținute în conformitate cu regulile producției ecologice;

b) nerespectarea de către operatori a normelor privind producerea, prelucrarea, ambalarea, transportul, depozitarea, distribuția și importul din țări terțe a produselor ecologice, prevăzute în legislația națională și a Uniunii Europene în vigoare;

c) lipsa documentelor de operator, inclusiv evidența producțiilor, tranzacțiilor și stocurilor de produse ecologice, care să poată identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de producție, procesare și distribuție;

d ) refuzul operatorului de a permite accesul inspectorilor desemnați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în interiorul unității, precum și refuzul de a prezenta documentele și evidențele prevăzute la lit. (c).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *