Private Laboratory

În mediul urban și, ulterior, în mediul rural, unde, pentru analizele obișnuite, s-au parcurs distanțe incomode, au fost înființate laboratoare private și autorizate, din 1992, să se concentreze pe analize fizico-chimice și biologice, inclusiv alimentare. sau mașini și suprafețe de lucru din industria alimentară. Testele de igienizare de pe ambalaje au completat, din primele etape, zona de servicii oferite de laboratoare private. Modificările legislative și reglementările din ce în ce mai precise privind circulația produselor pe piață și protecția sănătății consumatorilor, au dus la creșterea numărului de clienți care apelează la aceste laboratoare. În același timp, a crescut presiunea cererii de noi determinări, impusă de noi alimente. Fabricat pe baza unora, la fel ca noi,
La început cu Statul

În iulie 2010, primul laborator privat a primit autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în baza noului Ordin al președintelui ANSVSA (nr. 48/2010). Până atunci, laboratoarele private funcționau sub autoritatea autorizată a Ministerului Agriculturii, a Institutului de Igienă și Sănătate Publică sau a regretatului Oficiu pentru Protecția Consumatorului. De la bun început, orice laborator privat, care se adresează unităților de producție, depozitelor, unităților importatoare sau unităților de comercializare a alimentelor, și-a înregistrat serviciile în zonă, atrase de atribuții, teste, și experiență, de către LAREX – Centrul Național de Testare a Produselor și Expertiză. Institutie publica cu personalitate juridica, din 1990, in prezent finantata integral din fonduri extrabugetare, CNIEP – LAREX functioneaza sub autoritatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Recomandând un organism neutru, sesizat prin Hotărâre de Guvern, LAREX organizează cursuri de dezvoltare profesională a personalului din laboratoarele fizico-chimice. Este și membru fondator al Asociației Române de Acreditare (RENAR), a cărei părere dă greutate oricărui laborator privat în cartea de vizită.

Autoevaluare, evaluare, autorizare

După calcule economice stricte, afacerea deschiderii unui laborator poate începe să lase în dosarul teoriilor posibilitatea de a sprijini primii pași, cu fonduri venite din orizonturile albastre. Inainte de a incepe, in spatiul propriului laborator, prestarea de servicii de testare si analize tehnice, in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, este necesara o autoevaluare realistica. Și asta pentru că evaluarea care va precede eliberarea autorizației se va face cât mai riguros. Comisiile de evaluare includ reprezentanți ai Direcției Coordonare Tehnică a Institutelor de Referință, LSVSA, farmacovigilență și nutriție animală și – în funcție de aria de activitate acoperită de potențialul laborator – reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din cadrul ANSVSA și personal de specialitate din cadrul cabinetului veterinar. institute/laboratoare de referinţă. După această estimare, comisia întocmește fișa de evaluare și raportul de evaluare, documente în baza cărora directorul compartimentului coordonare tehnică a institutelor de referință, LSVSA, farmacovigilență și nutriție animală sau, după caz, directorul executiv al judetul DSVSA, respectiv Bucuresti, elibereaza licenta de functionare. Laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor autorizate au obligația ca, ulterior autorizării, să notifice, în regim de urgență, autorității competente care a emis autorizația de funcționare, rezultatele analizelor de laborator neconforme cu legislația în vigoare, pt. mostre de produse destinate consumatorului final, care pot prezenta un risc pentru sănătatea publică sau animală. Personalul din cadrul autorității competente este obligat, pe baza principiului confidențialității, să asigure și să adopte măsuri de protecție a datelor cu privire la unitățile implicate, pe toată perioada până la confirmarea rezultatelor de laborator.

Functionare – conditii generale obligatorii

Laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor sunt obligate să îndeplinească condițiile generale de funcționare și să participe anual la teste de intercomparație, organizate de laboratoarele de referință de profil sau de laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul institutelor veterinare. Pentru institutele de cercetare, care nu eliberează buletine de analiză, se acordă punctajul maxim stabilit în fișa de evaluare pentru teste și antrenamente intercomparative, precizându-se în autorizația sanitar-veterinară că nu au dreptul să emită buletine de analiză.

Conditiile generale de functionare, indeplinite anterior autorizarii de catre laboratoarele sanitar-veterinare si de siguranta alimentara, se refera la: conditii de amplasare, conditii de constructie si conditii de utilitati.

La stabilirea conditiilor specifice de functionare, pentru autorizarea laboratoarelor se verifica daca:
– au reactivi, seturi pentru activitate de laborator, medii de cultura, materiale specifice, consumabile de laborator;
– consumul de reactivi, mediile de cultura, materialele specifice acestuia sunt adecvate metodologiei analitice aplicate si sunt corelate si cu volumul de probe analizate;
– dotarea cu echipamente si instrumente asigura, in conditii optime, capacitatea analitica si dezvoltarea fluxului analitic.

Conditiile specifice de functionare enumerate in actele normative, conditii obligatorii si necesare unui laborator, privesc spatiile/anexele de lucru, personalul si documentele/registrele.
Pentru laborator sunt necesare spații de lucru în care să se evite intersecțiile fluxului analitic de probe și activități, în funcție de specific. Totodată, spațiile administrative destinate laboratoarelor în care se desfășoară activități cu risc biologic ar trebui să fie clar delimitate de locurile în care se desfășoară activități specifice de laborator.

Personalul necesar acestei activități este compus din șef de laborator și/sau specialist cu studii superioare în domeniu, personal tehnic cu studii medii și personal auxiliar. Instruirea personalului laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se realizeaza in baza programului national de pregatire, conform legislatiei in vigoare.

Documentele ce urmează a fi ținute de laboratoarele private sunt: ​​registrul de primire a probelor, carnetul de muncă/fișele de lucru, evidențele/înregistrările/utilizarea reactivilor, standardele, mediile de cultură etc., dosarele privind utilizarea și întreținerea echipamentului, fișe de monitorizare a temperaturii și umiditate (unde este cazul), procese verbale de recoltare a probelor pentru analiză și buletine de analiză (eliberate după modelele impuse de institutele de referință), fișe privind managementul deșeurilor periculoase, arhivă. Evidența documentelor, în laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, se păstrează cel puțin trei ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *