Farmers and Processors

De la 1 ianuarie 2013, impozitele și taxele locale, inclusiv taxa pe clădiri, au fost majorate cu 16% de către unele consilii locale prin indexarea cu rata inflației în baza Hotărârii Guvernului nr. 1309 din 28 decembrie 2012. Guvernul a lăsat în sarcina consiliilor locale majorarea impozitelor și taxelor locale pentru acest an.

Având în vedere dificultățile cu care se confruntă fermierii și procesatorii de lapte, persoane fizice și juridice, pe fondul crizei economice, unele autorități locale au decis să nu majoreze donațiile în acest an (cum ar fi județele București și Târgu Mureș), dar există și autorități care susțin creşterea donaţiilor precum judeţele Ploieşti şi Suceava.

Având în vedere aceste creșteri ale impozitelor și taxelor locale, este absolut necesar ca fermierii și procesatorii să cunoască baza de impozitare (pentru ce se datorează impozitul pe clădiri) și în ce măsură pentru ca plata acestui impozit să nu afecteze semnificativ fermierii’ și finanțele și capacitatea procesatorilor. să-și continue activitatea și astfel amenințați de condițiile economice actuale și de presiunea asupra prețurilor exercitată de comercianții și distribuitorii cu care interacționează.

Impozitul pe clădiri se datorează de către proprietarul acestora către bugetul local al comunei, orașului sau municipiului în care se află imobilele.

Este considerată clădire, și se datorează impozitul pe clădire, orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acesteia, indiferent de denumirea sau destinația acesteia, și care are una sau mai multe încăperi care pot fi folosite pentru adăpostirea oamenilor, animalelor, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea. Componentele sale sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite.

Impozitul pe clădiri se datorează și pentru clădirile în care sunt adăpostite animalele și utilajele/produsele folosite la producerea laptelui și a produselor lactate!

FDL 9 MANAGEMENT 1La stabilirea imobilelor pentru care se datoreaza impozitul trebuie avute in vedere si scutirile mentionate de legislatia fiscala romana. Astfel, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri: clădirile care sunt folosite ca sere, solare, pepiniere, ciuperci, silozuri de furaje, silozuri și/sau paturi pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt utilizate pentru alte activități economice.

In cazul silozurilor de furaje si silozurilor si/sau patului de cereale nu se datoreaza taxa de constructie! Astfel, fermierii și procesatorii de lapte trebuie să fie foarte atenți ca reprezentanții autorităților locale să nu solicite plata taxei pe clădiri și pentru aceste spații.

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozit pe valoarea de inventar (din contabilitate) sau pe valoarea reevaluata a cladirii. Cota de impozitare se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

Se aplică o reducere de 15% în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral prin amortizare.

Atent! Creșteri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate!

În cazul clădirilor mai vechi de 3 ani, trebuie avută în vedere reevaluarea acestora pentru a evita majorarea cotei impozitului pe clădiri astfel:

a) între 10% și 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, în cazul nostru 2013;

b) între 30% și 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 2013.

Aceste cote se aplică la valoarea de inventar a imobilului înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, conform reglementărilor contabile. Excepție de la această creștere fac clădirile care au fost complet amortizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *